Vzpomínky k počátkům záchranné služby v Příbrami.

Mudr. Miroslav Kosek

Stav poskytování neodkladné zdravotní péče v Příbrami pamatuji od roku 1953. V tehdejší době okres Příbram představoval jen region Příbramska. Dobříš, Sedlčany, Březnice byly samostatnými okresy pro které Příbram zajišťovala jen nemocniční a ambulantní odbornou péči.

Ve městě měli ordinace 6 praktických lékařů, MUDr. Pinta, MUDr. Cabrnoch, MUDr. Kuře, MUDr. Ptáček na Březových Horách, MUDr. Matoušek na VysokéPeci. V terénu ordinovali MUDr. Padevět v Kamýku n/Vlt. MUDr. Bartoš v Dubenci, MUDr. Vácha v Milíně.

Nemocnice měla chirurgické oddělení v budově C, operační sály v budově A (nynější oční odd.) kde byla v přízemí vrátnice a vchod do nemocnice. Interní oddělení bylo z poloviny v 1.patře budovy B(nynější ORL odd.) a druhá část včetně inf, odd. hepatitid v exercičním domě na Sv. hoře. V přízemí budovy B bylo oční odd. a v nově postavené budově porodnice.

Dopravu nemocných zajišťoval autoprovoz nemocnice v budově F(nynější správa nemocnice) sanitkami typu Škoda Tudor dispečerovaný vedoucím autoprovozu p. Týblem. Zaslouží se připomenout jména tehdejších řidičů pp.Lukeše, Brožíka, Nekolného, Bambase, Kubáta později Sýkory a dalších, kteří tvořili jádro dostupnosti neodkladné péče pro tehdejší i pozdější dobu.

Zdravotnictví okresu tehdy řídil zdravotní rada a okresní fysikátní lékař MUDr. Josef Krampla.

Z počátku zajišťovali neodkladnou péči praktičtí lékaři ze svých ordinací a svými osobními auty. Když bylo někomu zle a nemohl sehnat doktora volal nemocnici kde fungoval základ záchranné služby. V nemocnici byla pohotovostní služba řidičů sanitek z počátku 1 vůz pro noční a dny pracovního klidu. Výjezdy sanitek k případům zajišťovala nepřetržitě služba na vrátnici, která disponovala sanitkami o službě a centrálně službou zřízenců v nemocnici. Pro sanitku do nemocnice volali lékaři z terénu, i lidé z okolí postiženého. K výjezdu službu mající vrátná ve funkci dispečerky posílala sloužícího řidiče sanitky a s ním sloužícího zřízence nemocnice. Soubor doplňovala služba porodních asistentek, které vyjížděly místo zřízence k porodům. Pacienty přivážely sanitky do nemocnice, kde jeden ze zkušených lékařů měl žurnální službu a rozhodl na kterém oddělení bude pacient hospitalizován. Odmítnout hospitalizaci si nikdo nedovolil. Opakované přesunování z oddělení na oddělení ale bylo nemocí většiny weekendů.Uvedený systém měl řadu dalších nedostatků. I když tenkrát volali lidé doktora až jim bylo opravdu zle, nestačila být jedna sanitka současně u více potřebných pacientů, a v noci nebylo jisté, zda seženete doktora.

Byla proto vytvořena pramáti LSPP lékařská pohotovost. Praktičtí lékaři se střídali nástup ohlásili na vrátnici a jezdili se službu mající sanitkou po pacientech celého tehdejšího okresu. Druhá sanitka měla příslužbu řidič musel být doma u telefonu a v případě potřeby byl vrátnicí povolán k převozu.

Nároky ale stoupaly zvýšil se počet vozů i řidičů, stabilně jezdila jedna sanitka s doktorem, druhá v paralelní sužbě sloužila pro převozy. Pro případ potřeby měl další řidič sanity příslužbu. S rozvojem těžby uranu stoupaly nároky na neodkladnou péči, která byla dosud zajišťována uvedeným systémem. Nejčastější byly otravy nitrosními plyny po odstřelu a důlní úrazy včetně crush syndromů po závalech.1955 bylo zřízeno zdravotní středisko UD, které řídila Mudr. Věra Kuřetová a které rychle přerostlo v ZUNZ UP jehož první ředitelkou se stala. ZUNZ si brzy vytvořil vlastní zdrav. záchrannou službu.

V nemocnici po otevření nového monobloku vznikl nový autoprovoz, s vlastním technickým zázemím, dispečinkem a bezdrátovou radiokomunikací, jehož volání AKZ umožnilo efektivnější dosažitelnost neodkladné péče.

Zřízení LSPP na I poliklinice a vznik odborné lékařské profese akutní medicíny s odděleními ARO a pozdější specializace lékařů záchranné služby umožňující s novou technikou vytvoření RZP bylo základnou pro současný rozvoj záchranné zdravotnické služby , integrální oblasti urgentní medicíny.

 

Zdravotnická záchranná služba v datech
Korejtková Marie

Provoz RZP byl zahájen  1.1.1976. Prvním autem RZP byla Škoda 1203. Posádky tvořili od pondělí do čtvrtka od 7 do 17 hod obvodní lékaři se staničními sestrami z oddělení nemocnice. V pátek tuto službu ve stejném rozsahu zajišťovali lékaři a sestry z anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

latvhigh.gif (27629 bytes)Nepřetržitý provoz byl zahájen dne 1.10.1982 a zajišťovali ho lékaři nemocnice. Vozový park se v průběhu let měnil. Do roku 1987 ho tvořily proslulé 1203, od roku 1985 do roku 1988 pak skříňová AVIA, která byla nahrazena dvěma vozy Latvija. V roce 1990 začal jezdit Renault Master, na tehdejší dobu především přístrojovým vybavením vynikající vůz.

h1.gif (44795 bytes)V roce 1993 byla zřízena  Zdravotnická záchranná služba okresu Příbram, jako samostatné zdravotnické zařízení jehož zřizovatelem je okres Příbram. Jako první bylo vybudováno operační středisko s výjezdovým stanovištěm v Příbrami a v dalších letech postupně vznikla výjezdová stanoviště v Sedlčanech a na Dobříši. Tak byla naplněna dikce vyhlášky o Zdravotnické záchranné službě, která ukládá povinnost dostavit se na místo zásahu do patnácti minut od převzetí výzvy s vyjímkou případů hodných zvláštního zřetele. Vozový park byl postupně doplňován vozy VW 4x4 Syncro.

vwspain.gif (28256 bytes) old.gif (27630 bytes)